Weet u wat? Doe ook mee!

Door Erik Mooij

De redactie van de Stichting Hoochhoutwout heeft nog de nodige ideeën voor artikelen. We zijn echter op zoek naar mensen die zelf een artikel willen schrijven of ons informatie kunnen verschaffen over de volgende onderwerpen:

  • Fanfare MeerWoudia
  • Handbalvereniging Conbrio
  • De Gasunie door Hoogwoud
  • De Nederlands Hervormde Kerk
  • Kleermaker Nardus Bos

Ook willen we graag meer publiceren over De Weere, we zoeken daarom ideeën. Daarnaast zijn ook ideeën voor activiteiten die door de Stichting Hoochhoutwout ondersteund of ontwikkeld zouden kunnen worden van harte welkom. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in foto’s of archiefmateriaal waarmee wij onze activiteiten verder kunnen ondersteunen.

Bij voorbaat dank!

Erik Mooij, Dokter Poolstraat 9, 1718 PA  Hoogwoud, (0226) 35 47 02

Kees Mooij, Graaf Willemstraat 2, 1718 BS  Hoogwoud, (0226) 35 20 06

Bep de Haan – Appel, Herenweg 11, 1718 AB  Hoogwoud, (0226) 35 14 94

 

Voor De Weere:

Siem Beemster, Aurora 10, 1716 DP Opmeer, (0226) 351603

Stichting Hoochhoutwout, Dokter Poolstraat 9, 1718 PA  Hoogwoud

 

Website designed and build by Déanluma