Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

De tijd maalt door.... na 'Herinneringen aan de bezettingstijd' en 'Hoe het vroeger was!' kan de stichting Hoochhoutwout u de nieuwe uitgave van haar periodiek presenteren.

De titel heeft twee facetten in zich: de tijd die onophoudelijk in een strak ritme voortschrijdt en de molen de Lastdrager die een belangrijke functie heeft gehad voor het dorp Hoogwoud en omstreken. Als u de verhalen heeft gelezen die de molen als onderwerp hebben, beseft u hoe de tijd haar gang is gegaan. De rol van de molen is overgenomen door moderne veevoederindustrien die passen in de huidige technologische maatschappij. De molen heeft nu een andere functie: een gezichtsbepalend monument van het dorp Hoogwoud.

In het verhaal over de ambulance van Hoogwoud kunt u lezen dat de recente historie van Hoogwoud ook veel te bieden heeft. De ambulance van Hoogwoud blijkt een opmerkelijk initiatief van gemeenschapszin te zijn geweest. Helaas komt hier ook een einde aan. Echter, in een dorp als Hoogwoud, met haar bewoners, wordt altijd weer nieuwe historie geschreven. Hiermee is de toekomst over de historie van Hoogwoud, in de vorm van deze periodiek, gewaarborgd.

De werkgroep/redactie, onder leiding van Erik Mooij, heeft een uitgave van kwaliteit geleverd en wij hopen dat u veel leesplezier zult hebben. De tijd maalt door....

Ger Rooker

Stichting Hoochhoutwout

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall