Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Plan oôst

Door Ans Klomp-Wetsteen

 

De eerste mense weune er,
ze zitte al pré an.
Koike nei televisie dat, 
gien sprake meer van plan.
‘t Is er vezelf nag kalig maar
zuks dat komt wat later.
Ze hewwe gas en hewwe licht
en uit de kraan komt water.
 
Over dat zelfde stukkie grond
duik ik nou in ‘t verleden,
toen liepe deer de koetjes nag,
geniens zo heel lang leden.
Dirk Skouten woide er pinke
een koppeltje, gien zoôd.
‘s Winters liepe er de skeipe, 
van gebroeders Beerepoôt.
 
Tot achter oôse boerderai.
Vader het oftig zoid
Dirk telt elke dag z’n pinke
hai raakt ze echt niet kwoit.
Dirk’s auge wazze niet zo best
deerdeur raakte in noôd
en telde vloitig nag een pink
die lag al dage doôd.
 
Bai Beerpoôt z’n skeipies 
lag er soms ien op z’n reg
Zai hadde deer gien telefoôn
en ‘t was een endje weg.
De Dieringer die was te breid,
zelfs ok nag met de kloet,
maar je leit zo’n beist niet doôdgaan
en wete wat je moet.
 
Ien stapte ‘r den op de fiets,
en reed nei Beerepoôt,
“Der loit een skeip verwenteld,
‘t beist dat is in noôd.”
Anton, die was met oôs zurg
echt best wel in zoin skik,
en alle jare met de Kerst,
brogt hai een krentemik. Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall