Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Ze werden ok maar stuurd

Door Bep de Haan-Appel

De republiek Wadway die loit
heel dicht teugen Spanbroek
en an d’ are kant het je deer
die polder, d’ leige hoek.
 
Toen d’ oorlog op 10 Mai begon
was iedereen wel bang
maar ‘t gewône leven dat ging deur
Ja, alles ging z’n gang.
 
In die toid was ik nag erg kloin
snapte niks van ‘t leven
maar moeder huilde af en toe
‘k kon heur moin zaddoek geven.
 
Main broer most, voor arboidsinzet
al gauw nei Duitsland toe
hai zag dat toen as avontuur
maar weer huilde moin moe.
 
En toen was op een dag zô maar
veel reuring en lawaai
een grote colone Duitsers
marcheerde oôs verbai.
 
De officieren houg te peerd
met mooie pakke an
en de soldaat marcheerde stram
was de gewone man.
 
Ok heel grote houge karre
die trokke oôs verbai
vêrder een zoôd zwêre peêrde,
ja, het was een hêle rai.
 
Zai trokke zo in de skôle
die pikte ze mooi in,
dat wai konne toen niet nei skoôl
en dat was nei oôs zin.
 
Weet je wat wai echt niet snapte
we vonde dat zo stom
moffe konde heels niet fietse
deer lachte wai den om.
 
Moin vader die had een werkplaas
hai was een timmerman
bai hem kwamme d’r af en toe
ok welders Duitsers an.
 
En was ‘t tien uur koffietoid
nam hai ze efkes mee
ze dede den bloid een koppie
vertelde hun wel en wee.
 
Ze wazze boiegaar al trouwd
en hadde d’r gezin
maar hadde heel lang niks meer hoord
wiste niet hoe of ‘t ging.
 
De ien nam af en toe zô maar
moin broertje op de arm
de man docht an z’n oigen kroost
je werd den heêl’gaar warm.
 
De aar had samen met twei broers
een meubelwinkel had
maar allen moste in ‘de krieg’
en zo ging alles plat.
 
Nei aref maand ginge ze vort
en alles was voerbai
bang dat ‘t meskien ‘t Oostfront werd
was d’ oorlog maar an zai.
 
De manne zoide teugen pa
al is de krieg nicht meer
en hebben wai het overleeft
den komme wai hier wieder.
 
Ien kaart van hullie kwam nag an
gien mens weet van hun lot
en of ze ‘t hewwe overleefd
dat weêt alliendig God.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall