Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Donateurs zijn een zeer belangrijke steun voor de activiteiten van Hoochhoutwout. Niet alleen financiëel maar ook voor de waardering van het vrijwillige werk. We hebben nog vele ideeën voor foto, film, geschiedschrijving en internet. We willen dan ook graag nieuwe donateurs begroeten zodat deze ideeën kunnen worden uitgewerkt.

 

Donateur worden

Donateur worden van de Stichting Hoochhoutwout is heel simpel:
Maak een bedrag van minimaal € 15,00 over op :

IBAN NL44 BUNQ 2081 4226 54 

Onder vermelding van: Donateur Hoochhoutwout

 

Ten name van:

Stichting Hoochhoutwout

Dokter Poolstraat 9

1718 PA Hoogwoud.

 

U ontvangt voor dit bedrag elk jaar automatisch de nieuwe periodiek en u heeft gratis toegang tot de donateursavond. Daarnaast een korting op veel artikelen van de stichting zoals de vlag van Hoogwoud.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall